BLVGRI Omia Crystaline

220,000 1,270,000 

Hương đầu: tre, trái lê

Hương giữa: hoa sen

Hương cuối: gỗ balsa

Xóa