Chloe Love story

300,000 1,650,000 

Hương đầu: dầu hoa cam, cam bergamot, quả lê, bưởi, chanh.

Hương giữa: hoa cam, quả dâu đen, quả đào, hoa hồng, hoa dành dành.

Hương cuối: xạ hương, tuyết tùng, hoắc hương, gỗ cashmir.

Xóa