NYX Professional Makeup Precision Eyebrow Pencil

250,000 

Chì Kẻ Mày NYX Professional Makeup Precision Brow Pencil là dòng chì kẻ mày mới ra mắt có 2 đầu: một đầu chì kẻ mày dạng vát xéo và một đầu chuốt mày. Chất chì mượt, không bị vón cục hay rơi bột khi vẽ.

Thương hiệu: NYX

Xuất xứ: Mỹ

Trọng lượng: 0.13gr

Xóa