YSL Mon Paris EDP

320,000 

Hương đầu: dâu tây, phúc bồn tử, lê, cam, quýt, hương tổng hợp Calone

Hương giữa: hoa cà dược, hoa mẫu đơn, hoa cam, hoa nhài Samba, hoa nhài Trung Quốc

Hương cuối: Hoắc hương, xạ hương, long diên hương, gỗ tuyết tùng, rêu, vanilla

Dung tích: 7.5ml

Xóa