Danh mục sản phẩm

Thẻ thành viên VVIP5 và VVIP10

Thành viên VVIP5 và VVIP10 là những khách nhận được ưu đãi lớn nhất từ Kunishop.

Từ 1/1/2022, Kunishop áp dụng chính sách tích điểm mới để lên thẻ thành viên VVIP. Cụ thể: