Tích điểm – Hoàn tiền

Tất cả khách hàng sẽ nhận được phần hoàn tiền tương ứng 1% sau mỗi hóa đơn mua sắm từ 500,000đ. Phần tiền tích được sẽ được hoàn lại sau mỗi quý.

Thẻ thành viên VVIP5 và VVIP10

Thành viên VVIP5 và VVIP10 là những khách nhận được ưu đãi lớn nhất từ Kunishop.

Từ 1/1/2022, Kunishop áp dụng chính sách tích điểm mới để lên thẻ thành viên VVIP. Cụ thể: