BLVGRI Omnia Coral

500,000 

Hương đầu: cam bergamot, câu kỷ tử

Hương giữa: hoa dâm bụt, hoa súng

Hương cuối: trái lựu, gỗ tuyết tùng

Dung tích: 15ml

Xóa